ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จัดทำคลิปพิเศษ ส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวจีนที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ผู้บริหาร คณาจารย์ เ

Read more