ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ ผู้ช่วยอธิการบดีมทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ผู้สอน “วิชานวัตกรรมเพื่อชุมชน” เมื่อวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2562

ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ ผ

Read more

ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพ

Read more