ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อน ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์ จากมทร.ล้านนา พิษณุโลก เข้าศึกษาดูงานเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

ผศ.ไพบูลย์  แย้มเผื่

Read more

ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อน ผู้ช่วยอธิการบดีฯ เป็นประธานในการประชุมโครงการ การเขียนรายงานการประเมินตนเองฯ AUN-QA

ผศ.ไพบูลย์  แย้มเผื่

Read more

ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อน ผู้ช่วยอธิการบดีฯ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

ผศ.ไพบูลย์  แย้มเผื่

Read more