ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 1 พ.ย 2556 (บ่าย) อัลบั้ม 3

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโ

Read more

ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 1 พ.ย 2556 (บ่าย) อัลบั้ม 2

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโ

Read more

ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 1 พ.ย 2556 (เช้า) อัลบั้ม 5

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโ

Read more

ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 1 พ.ย 2556 (เช้า) อัลบั้ม 4

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโ

Read more

ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 1 พ.ย 2556 (เช้า) อัลบั้ม 3

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโ

Read more