ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมนักพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือทางการเงิน ผ่านโครงการ Krungsri Uni Startup 2015

นักศึกษาและคณาจารย์

Read more

ผู้จัดโครงการ BRAND’S GEN ฉลาดคิดไร้ขีดจำกัด เข้าประชาสัมพันธ์โครงการ BRAND’S GEN ปี 7

ทีมงานผู้จัดโครงการ

Read more

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าพบผู้บริหารและประชาสัมพันธ์หลักสูตรมหาบัณฑิต (Premium)

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more