ปลัดกระทรวงเปิดงาน เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี’67 ชูมหาวิทยาลัยนวัตกรรม “ขานรับนโยบาย อว.” จุดพลังเยาวชน ศึกษา ป.ตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

อบรมบริการวิชาการ กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมรักษ์โลก

ผศ.ดร.ทศพร  แสงสว่าง

Read more

กิจกรรมพัฒนาทักษะการทำ Smart Farm ควบคุมการให้น้ำและอุณหภูมิอัตโนมัติ

ผศ.ดร.ทศพร  แสงสว่าง

Read more

กิจกรรมงานบริการวิชาการ Bakery N.K.N. (ครัวซ็องดีที่นิกร)

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโ

Read more

ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่่ 1/2558

  ผศ.ดร.สิริแข พงษ์ส

Read more