เปิด “ตลาดนัดสาธิตนวัตกรรม ครั้งที่ ๗” 

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more

นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา นำแจกันดอกไม้ถวายที่หน้าพระรูป สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more

การแสดงผลงานวิชาอัตลักษณ์แห่งราชมงคลธัญบุรี

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more

การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ดูบอท DOBOT ระดับชาติ ครั้งที่ ๑

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” 

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more