รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.ธัญบุรี คนใหม่ รับมอบงานนายกสมาคม

รับมอบงาน – รศ

Read more

ร่วมแสดงความยินดีแด่ท่านคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร และแสดงความขอบคุณแด่ท่าน ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อน ผู้ช่วยอธิการบดี

  นายกสมาคมศิษย์เก่า

Read more