บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับบริการ ฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก

บุคลากรและนักศึกษา ค

Read more

พิธีบวงสรวงพระพิรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาเ

Read more

นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ภาควิชาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นักศึกษาสาขาสัตวศาสต

Read more

บริษัท ไทยบริดจสโตน มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา มทร.ธัญบุรี

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

รับมอบเงินจากธนาคารกรุงเทพ เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่ นักศึกษา มทร.ธัญบุรี

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป

Read more