ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง นวัตกรรมสร้างอาชีพ ตอน ผลิตภัณฑ์จากเปลือกไข่ “อัจฉราไข่วิจิตร”

ช่วง : นวัตกรรมสร้าง

Read more

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง นวัตกรรมสร้างอาชีพ ตอน สิ่งประดิษฐ์ลดค่าไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ

ช่วง : นวัตกรรมสร้าง

Read more

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง นวัตกรรมสร้างอาชีพ ตอน ธุรกิจสปา และนวดแผนไทย

นวัตกรรมสร้างอาชีพ ต

Read more

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง นวัตกรรมสร้างอาชีพ ตอน ผลิตภัณฑ์ “ขันลงหิน บ้านบุ”

นวัตกรรมสร้างอาชีพ ต

Read more

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง นวัตกรรมสร้างอาชีพ ตอน กระถางต้นไม้จากลูกตีนเป็ดน้ำ

ช่วง : นวัตกรรมสร้าง

Read more