ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป ถวายพระพร

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป

Read more

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

พิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ดร.วิชัย พยัคฆโส รอง

Read more