พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 28 ต.ค.2559

ผู้บริหาร คณาจารย์ เ

Read more

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวคำถวายความอาลัย ก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559

ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น 

Read more

ภาพนักศึกษาสาขาจิตกรรม มทร.ธัญบุรี วาดภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยวันที่ 17 ต.ค. 59

นักศึกษาสาขาจิตกรรม

Read more

ผู้บริหาร และบุคลากร มทร.ธัญบุรี ร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช วันที่ 17 ต.ค. 2559

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป

Read more