ดร.กิตติวัณณ์ นิ่มเกิดผล ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้เข้ารับมอบโล่รางวัลสถานศึกษาดำเนินการนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2562

กระทรวงการอุดมศึกษา

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ให้การต้อนรับ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ H.E.Satu Suikkari-Kleven เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more