พิธีบวงสรวงพระพิรุณ เนื่องในงาน 80 ปี เกษตรปทุมคืนสู่เหย้า

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาเ

Read more

ทำบุญเลี้ยงพระ พร้อมทั้ง บังสกุล ให้กับอาจารย์ และศิษย์เก่าที่เสียชีวิต เนื่องในงาน 80 ปี เกษตรปทุมคืนสู่เหย้า

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาเ

Read more

กิจกรรมเสวนาทางวิชาการและมอบรางวัลเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในงาน 80 ปี เกษตรปทุมคืนสู่เหย้า

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาเ

Read more