ภาพบรรยากาศ พิธีเปิดงานนิทรรศการ MINI SCULPTURE วันที่ 5 มีนาคม 2556

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more

ภาพบรรยากาศงาน Show Pow(er) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2556

   

Read more

งานวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (อัลบั้ม 12) คณะศิลปกรรมศาสตร์

งานวันครบรอบสถาปนามห

Read more

นำถ้วยรางวัลขึ้นทูลเกล้าถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผศ.ธนา เหมวงษา คณบดี

Read more

นักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ คว้าแชมป์การแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธน

Read more