นำถ้วยรางวัลขึ้นทูลเกล้าถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผศ.ธนา เหมวงษา คณบดี

Read more

นักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ คว้าแชมป์การแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธน

Read more

ซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 21 พ.ย. 2555

   ภาพถ่ายโดย : คณะศ

Read more

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชานาฎดุริยางคศิลป์ จัดการแสดงละครเวที เรื่อง “รัชนี สตรีที่โลกจำ”

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภา

Read more