โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Basic Programming for Heidenhain,Seimens,and Fanuc Control

โครงการฝึกอบรมหลักสู

Read more

พิธีเปิดศูนย์บริการข้อมูลน้ำเคลื่อนที่ในภาวะฉุกเฉิน พร้อมเยี่ยมชมชุดเรือสำรวจคลอง

ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจ

Read more

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อัลบั้ม ๒)

ภาพบรรยากาศการปฐมนิเ

Read more

คณะอาจารย์และนักศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

ประธานบริษัทวิศวกร 43 จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์

นายยอดชาย  ก้องกังวา

Read more