ภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะ และเกมส์ของสาขาวิชา

  ภาพกิจกรรมการแข่งข

Read more

โครงการแข่งขันประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งระบบปฎิบัติการ linux

  ภาพกิจกรรมโครงการแ

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2555

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน Science Night 2012

สโมสรนักศึกษา คณะวิท

Read more

โครงการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกกรุง

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณ

Read more