รับรางวัลเหรียญทองโครงการความร่วมมือการแสดงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ ครั้งที่ 2

  นักศึกษาคณะวิทยาศา

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีประดับไทด์ และติ้ง ประจำปีการศึกษา 2555

  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Read more

รับรางวัลโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะงานวิจัยและประกวดงานวิจัยของนักศึกษา (3rd Student Invention Campus)

  นักศึกษาคณะวิทยาศา

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

โครงการพัฒนาศักยภาพก

Read more

โครงการความร่วมมือการแสดงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ ครั้งที่ 2

นักศึกษาคณะวิทยาศาสต

Read more