ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่่ 1/2558

  ผศ.ดร.สิริแข พงษ์ส

Read more

คณบดีเข้าพบอธิการบดี หารือเรื่องความร่วมมือทางด้านวิชาการและงานวิจัย

  ผศ.ดร.สิริแข พงษ์ส

Read more

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

กิจกรรมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพบนักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์

  ผศ.ดร.สิริแข พงษ์ส

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ได้รับรางวัลผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่น แห่งปี 2557

ขอแสดงความยินดีกับ ผ

Read more