คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประกวดและแสดงในนิทรรศการ Seoul International Invention Fair 2014 (SIIF2014)

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

การแข่งขันโครงการ “กล้าใหม่ ใฝ่รู้” ปี 2557 ในรอบคัดเลือกรอบที่ 2

อาจารย์และนักศึกษา ส

Read more

พิธีประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัลการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more