การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ดูบอท DOBOT ระดับชาติ รอบชิงชนะเลิศ และมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ชนะการแข่งขัน

ดร.วิสิทธิ์  ล้อธรรม

Read more

การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ดูบอท DOBOT ระดับชาติ ครั้งที่ ๑

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more