โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับ “สมาชิก NTU”

  สำนักวิทยบริการและ

Read more

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการอบรมสำหรับ “สมาชิก NTU” ประจำปี 2557 “การบริหารจัดการสมัยใหม่”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่

Read more

ภาพบรรยากาศการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

สำนักวิทยบริการและเท

Read more

โครงการอบรมสำหรับ “สมาชิก NTU” ประจำปี 2556 หัวข้ออบรม หลักการบริหารโครงการสมัยใหม่

โครงการอบรมสำหรับ “ส

Read more

โครงการอบรมสำหรับ “สมาชิก NTU” ประจำปี 2556 หัวข้ออบรม ทักษะการควบคุมและการติดตามงาน

โครงการอบรมสำหรับ “ส

Read more