โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม สำหรับ “สมาชิก NTU”ประจำปี 2557 “การบริหารจัดการสมัยใหม่” วันที่ 11 กันยายน 2557

Read more

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม สำหรับ “สมาชิก NTU” ประจำปี 2557 “การบริหารจัดการสมัยใหม่” วันที่ 21 สิงหาคม 2557

สำนักวิทยบริการและเท

Read more

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม สำหรับ “สมาชิก NTU”ประจำปี 2557 “การบริหารจัดการสมัยใหม่” วันที่ 7 สิงหาคม 2557

สำนักวิทยบริการและเท

Read more

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับ “สมาชิก NTU”ประจำปี 2557 “การบริหารจัดการสมัยใหม่”

สำนักวิทยบริการและเท

Read more

ภาพบรรยากาศการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557

สำนักวิทยบริการและเท

Read more