ปลัดกระทรวงเปิดงาน เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี’67 ชูมหาวิทยาลัยนวัตกรรม “ขานรับนโยบาย อว.” จุดพลังเยาวชน ศึกษา ป.ตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

พิธีมอบหมวกและเข็มเลื่อนชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ เพื่อเตรียมพร้อมการฝึกปฏิบัติการ

รศ.ดร.พูลสุข หิงคานน

Read more

รับมอบชุดตรวจ ATK และหน้ากากอนามัยจากองค์การเภสัชกรรม (GPO)

ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า รอ

Read more

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ

Read more