พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

พิธีลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิ

Read more

นิทรรศการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชามหาวิทยาลัยสีเขียว

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

พิธีสวดพระพุทธมนต์ พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพิธีวางพวงมาลา “วันนวมินทรมหาราช”

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

พิธีมอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร จาก บริษัท โปรเกรส เอ็นจิเนีนริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more