พิธีลงนามความร่วมมือกับสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 23 สถาบัน

มทร.ธัญบุรี ผนึก สถา

Read more

พิธีลงนามความร่วมมือกับสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

แสดงความยินดี ได้รับรางวัล SILVER MEDAL จากผลงานนวัตกรรม เรื่อง Low Carbon Bricks

ผศ.ดร.ประชุม คำพุฒ 

Read more

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับสถาบันวิทยาลัยชุมชน

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบสอง)

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more