พิธีมอบโล่ และประกาศเกียรติคุณแก่ บุคลากรดีเด่น อาจารย์ต้นแบบการสอนดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

พิธีเปิดงานนวัตกรรม สร้างสรรค์ RMUTT’66 และ งาน Open House

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

มอบ 30 ทุน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี

ท่านดาโต๊ะอับดุล ฟาต

Read more