ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more