มทร.ธัญบุรี ร่วมสืบสานประเพณีไทย นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 แห่เทียนพรรษา

มทร.ธัญบุรี ร่วมสืบส

Read more

นายพิเชษฐ์  เจียมบุรเศรษฐ์  กรรมการบริษัท ธัญบุรีขนส่ง จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จำนวน ๓ ทุน

นายพิเชษฐ์  เจียมบุร

Read more

สัมมนา “การเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบ เกี่ยวกับการวางตนในสังคม การใช้ชีวิต การทำงาน จิตสาธารณะ และความสำเร็จของชีวิต”

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

ลงนามในบันทึกข้อตกลงสินเชื่อโครงการสหกิจศึกษา เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการไปปฏิบัติงานในต่างประเทศของนักศึกษา

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more