รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “ชีวิตสุขเกษมหลังเกษียณ”

ร่วมมือ – นายพ

Read more

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

ลงนามความร่วมมือทางว

Read more

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

ลงนามความร่วมมือทางว

Read more

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือ โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม(Fabrication Lab) กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more