รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Mustari, M.Pd., Education and Culture Attache ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อ 3 กรกฏาคม 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

ผศ.ดร.สุภัทรา โพธิ์พ่วง ให้การต้อนรับ Otago Polytechnic เพื่อหารือการลงนามความร่วมมือ เมื่อ 3 กรกฏาคม 2560

ผศ.ดร.สุภัทรา  โพธิ์

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีฯ และ Prof.Yuan Junping ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ Batangas State University ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีมทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ Prof.Watanaba Shigeto จาก Hokkaido Information University ประเทสญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more