ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง นวัตกรรมสร้างอาชีพ ตอน เครื่องคั่วพริก กึ่งอัตโนมัติ

ช่วง : นวัตกรรมสร้าง

Read more

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง นวัตกรรมสร้างอาชีพ ตอน ผลิตภัณฑ์จากเปลือกไข่ “อัจฉราไข่วิจิตร”

ช่วง : นวัตกรรมสร้าง

Read more

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง นวัตกรรมสร้างอาชีพ ตอน สิ่งประดิษฐ์ลดค่าไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ

ช่วง : นวัตกรรมสร้าง

Read more

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง นวัตกรรมสร้างอาชีพ ตอน ธุรกิจสปา และนวดแผนไทย

นวัตกรรมสร้างอาชีพ ต

Read more