ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป INNOVATIVE VARIETY เทปที่ 4 ช่วงตอบโจทย์ นวัตกรรม : ความเป็นมาของเฒ่าแก่น้อย “ซอยโตะ ฟอง เต้าหู้สด และแนวคิดนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

ภาพบรรยากาศการบันทึก

Read more

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY วันที่ 29 มีนาคม 2557 ช่วง4 นวัตกรรมสร้างชุมชน

  นวัตกรรมสร้างชุมชน

Read more

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY วันที่ 22 มีนาคม 2557 ช่วง4 นวัตกรรมสร้างชุมชน

นวัตกรรมสร้างชุมชนโค

Read more