ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง นวัตกรรมสร้างอาชีพ เครื่องล้างหอยแครงและเครื่องคัดแยกหอยแครง

โดยกลุ่มนักศึกษา สาข

Read more

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY บริษัท. อาร์.เอ็น.เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ช่วง ตอบโจทย์นวัตกรรม

ตอนจุดเปลี่ยนของชีวิ

Read more

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป INNOVATIVE VARIETY เทปที่ 4 ช่วงตอบโจทย์ นวัตกรรม : ความเป็นมาของเฒ่าแก่น้อย “ซอยโตะ ฟอง เต้าหู้สด และแนวคิดนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

ภาพบรรยากาศการบันทึก

Read more