สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจบใหม่ปีการศึกษา 2552 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552

Read more