พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 4 พ.ย 2556 (บ่าย) อัลบั้ม 1

  ภาพถ่ายโดย : สำนัก

Read more

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 4 พ.ย 2556 (เช้า) อัลบั้ม 4

ภาพถ่ายโดย : กองประช

Read more

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 4 พ.ย 2556 (เช้า) อัลบั้ม 3

  ภาพถ่ายโดย : สำนัก

Read more

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 4 พ.ย 2556 (เช้า) อัลบั้ม 2

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโ

Read more

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 4 พ.ย 2556 (เช้า) อัลบั้ม 1

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโ

Read more