โครงการ ถ่ายทอดความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานแก่ชุมชน

  โครงการถ่ายทอดความ

Read more

ลงนามความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความร่วมมือในด้านวิชาการและวิจัย

  รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่

Read more

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ด้อยโอกาส

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครบรอบ ๑๙ ปี

  รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่

Read more

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2556

  คณะกรรรมการตรวจประ

Read more