โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

โครงการบรรยายพิเศษโดย Prof.Chiu-Hsia Chiu จากTaiwan.

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more

INNOVATIVE VARIETY สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว เครื่องส่งสัญญาณ Wi-Fi แบบหยอดเหรียญ (COMTECH Wi-Fi)

รายการ INNOVATIVE VA

Read more

พิธีมอบรางวัล โครงการการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ GSP ในหัวข้อ “40 ปี ราชมงคลธัญบุรี นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต”

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “รวมพลนักวิทย์ พิชิตโจทย์”

  คณะวิทยาศาสตร์และเ

Read more