ถ่ายทำรายการ Most Exclusive Interview

  รายการ Most Exclus

Read more

โครงการแนะแนวสหกิจศึกษาโดย บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

  สาขาวิชาเทคโนโลยีค

Read more

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานบุญประจำสาขาวิชาฯ

  สาขาวิชาสถิติประยุ

Read more

ศูนย์เครื่องมือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานทำบุญศูนย์เครื่องมือ

  ศูนย์เครื่องมือ คณ

Read more

แข่งขันกีฬาวิชาการ ในงาน Network Game

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอม

Read more