ภาพบรรยากาศการประชุม Interdisciplinary Science and Technology for the Better Quality of Life

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการบรรยายพิเศษโดยอาจารย์ต่างประเทศ

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more

โครงการอบรมความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 5

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ และนายจตุรพิธ เกราะแก้ว

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more