พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง KidBright

พิธีเปิดโครงการอบรมเ

Read more

ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการและแถลงข่าวโครงการวิจัย “การพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ” เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560

ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศ

Read more

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ชุมชนฯ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560

นายวิรัช โหตระไวศยะ

Read more

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนิน โครงการ อพ.สธ.มทร.ธัญบุรี วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

ภาพบรรยากาศการเข้าร่

Read more

ภาพกิจกรรมการแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนกบินทร์วิทยา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559

คณาจารย์สาขาวิชาสถิต

Read more