นักศึกษาเกาหลีเข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

กิจกรรม “วิทยาศาสตร์ร้อยดวงใจ ถวายเทียนเป็นพุทธบูชา”

คณาจารย์ และนักศึกษา

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมงาน Science Night 2013

สโมสรนักศึกษา ฝ่ายพั

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัยในชั้นเรียน

สาขาวิชาสถิติประยุกต

Read more