พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2559

คณะผู้บริหาร คณาจารย

Read more

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 10 ส.ค. 2559

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วันที่ 6 ส.ค. 2559

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more