คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Hokkaido Information University (HIU)

อาจารย์ ทรงพล กลับวง

Read more

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับฟังอดีตผู้ใหญ่บ้านคลอง 9 นำเสนอผลงานและความต้องการของชุมชน

ผู้บริหาร และตัวแทนค

Read more

โครงการเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 หัวข้อ “การเขียนจดหมายสมัครงาน”

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more

ภาพพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ผู้บริหาร คณาจารย์ น

Read more

โครงการเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556

นายนิติ  วิทยาวิโรจน

Read more