ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 25 พ.ย. 2555 อัลบั้ม 5

  ภาพถ่ายโดย : คณะศิ

Read more

ซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 22 พ.ย. 2555

  ภาพถ่ายโดย : คณะศิ

Read more

ซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 21 พ.ย. 2555

   ภาพถ่ายโดย : คณะศ

Read more

พิธีเปิดการแสดงแฟชั่นโชว์ ของนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์

ดร.วิสิทธิ์  ล้อธรรม

Read more

นิทรรศการจิตรกรรมสีน้ำ ชุด ดอกไม้แย้มบาน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555

อาจารย์สาโรจน์  อนัน

Read more