โครงการอบรมโปรแกรมประยุกต์เพื่อการบริหารสำนักงาน รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 23-25 มิ.ย. 57

โครงการอบรมโปรแกรมปร

Read more

โครงการอบรมโปรแกรมประยุกต์เพื่อการบริหารสำนักงาน รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 16-18 มิ.ย. 57

โครงการอบรมโปรแกรมปร

Read more

ประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี

   รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ

Read more

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับ “สมาชิก NTU”

  สำนักวิทยบริการและ

Read more

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการอบรมสำหรับ “สมาชิก NTU” ประจำปี 2557 “การบริหารจัดการสมัยใหม่”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่

Read more