ภาพบรรยากาศการสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอที (ITPE) เดือน ตุลาคม 2556

ภาพบรรยากาศการสอบมาต

Read more

ภาพบรรยากาศโครงการอบรม Computer Literacy IC3 Camp สำหรับนักศึกษา

โครงการอบรม Computer

Read more

ภาพบรรยากาศการเรียน AUA ครั้งที่ 1/2557

ภาพบรรยากาศการเรียน

Read more

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin

โครงการอบรมการใช้งาน

Read more