พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๖ “ตะวันออกเกมส์”

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมทร.ธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน Rmutt Muscle and Physique Championships 2019

นายวิรัช โหตระไวศยะ

Read more

ภาพบรรยากาศแถลงข่าวเรื่องการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสนานาชาติ THAILAND INVITATION ระหว่างวันที่ 19-24 พฤศจิกายน 2561

ภาพบรรยากาศแถลงข่าวเ

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีฯมทร.ธัญบุรี รับมอบธงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more