รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ รองอธิการบดี รับมอบเจลแอลกอฮอล์จาก คุณณัฎฐ์นันธ์ พฤกษาณัฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออล อินสทรูเมนท์ โซลูชั่น จำกัด เพื่อสนับสนุนการป้องกันโรค COVID-19

รศ.ดร.สุจิระ  ขอจิตต

Read more

รับมอบแอลกอฮอล์ จำนวน 100 ลิตร จากบริษัท เพาวเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด เพื่อใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัย ฯ

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอา

Read more

รับมอบแอลกอฮอล์ จำนวน 100 ลิตร จากครอบครัว ภวสุปรีย์ เพื่อใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอา

Read more