พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  อัญเชิญถวาย ณ วัดหว่านบุญ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเ

Read more

นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา นำแจกันดอกไม้ถวายที่หน้าพระรูป สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เพื่อเชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดหว่านบุญ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ

Read more

การแสดงผลงานวิชาอัตลักษณ์แห่งราชมงคลธัญบุรี

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more

“Show and Share” การแสดงผลงานนักศึกษาในรายวิชานวัตกรรมชุมชน

นายวิรัช โหตระไวศยะ

Read more